...Pracownia Projektowa SOFTPROJECT jest wyspecjalizowanym biurem oferującym usługi projektowe w branży konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej dla budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego.

...Firma ma 14-letnie doświadczenie w projektowaniu, w doradztwie budowlanym i w sprawowaniu nadzorów autorskich i inwestorskich.

...Podejmujemy zadania z zakresu projektowania wielobranżowego, od studium lokalizacyjnego poprzez wszystkie jego etapy do nadzoru autorskiego włącznie. Współpracujemy z wieloma specjalistycznymi pracowniami oferującymi usługi w pozostałych branżach, takich jak: architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, drogi i ukształtowanie terenu, instalacje technologiczne.

...Mamy bogate doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz budowlanych dotyczących konstrukcji obiektów przemysłowych, budownictwa ogólnego i obiektów zabytkowych.

...Prowadzimy projektowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii w oparciu o wyspecjalizowane oprogramowania komputerowe w zakresie analitycznym i graficznym. Firma od 10-ciu lat ma własną siedzibę w centrum Częstochowy.