.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
2002


Rok 2002

•  Adaptacja byłego kina Relaks na Pawilon handlowo - Usługowy.

•  Zbiornik dwukomorowy kołowy sprężony wody pitnej 2 x 500m 3 w Olecku k/Warszawy.

•  Budynek Maszyn Tłokowych Politechniki Częstochowskiej.

•  Wzmocnienia galerii przenośnikowych i węzłów przesypowych na terenie Cementowni Rudniki k/ Częstochowy.

•  Ekspertyza projekt wzmocnień pałacu w Nakle.

•  Projekt przebudowy budynku będącego w trakcie budowy na Dom Pielgrzyma II
w Częstochowie

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.