.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
2003


Rok 2003

•  Galeria widokowa w baszcie Sołtysiej na Zamku w Olsztynie k/Cz-wy.

•  Komin stalowy na terenie Cegielni Winerberger Gnaszyn k/Cz-wy.

•  Posadowienie zbiorników pyłów węgla przy składowisku z estakadą podsuwnicową.

•  Zbiornik kołowy sprężony wody pitnej 2150 m 3 w Otwocku k/Warszawy.

•  Przebudowa Budynku Cechowni KWK Porąbka na Centrum Medyczne w Sosnowcu.

•  Centrum Rehabilitacji przy ul. Kubiny w Częstochowie.

•  Stacja Paliw Płynnych i LPG przy ul. Opolskiej 15a w Strzelcach Opolskich.

•  Ekspertyza techniczna budynku Salon Toyota w Częstochowie.

•  Pawilon Handlowo-Magazynowy przy ul. Rocha w Częstochowie.

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.