.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
2004


Rok 2004

•  Ekspertyzy techniczne i projekty wzmocnień budynku Kartodruk w Cz-wie.

•  Hala Produkcyjno - Magazynowa przy ul. Tartakowej w Częstochowie. patrz foto

•  Budynek Biurowy przy ul. Tartakowej w Częstochowie. patrz foto

•  Ekspertyza budynku Poczty w Tychach.

•  Ekspertyza Domu Studenta Herkules w Częstochowie.

•  Hala magazynowa o rozpiętości 40.0 m dla TRW Polska w Cz-wie. patrz foto

•  Instalacja dozowania siarczanu żelaza do cementu na terenie Cementowni Rudniki.

•  Skrajnia obiektu drogowego na terenie huty w Częstochowie.

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.