.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992


Rok 1992

• Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 35
w Częstochowie.

• Ekspertyza i projekt wzmocnień murów obronnych i kazamat twierdzy jasnogórskiej
w Częstochowie. patrz foto

• Projekt podniesienia istniejącej drewnianej konstrukcji dachu na budynku frontowym przy
Al. NMP 28 w Częstochowie.

• Ekspertyza techniczna zabytkowej więźby dachowej nad Bazyliką na Jasnej Górze
w Częstochowie. patrz foto

• Projekt budowlany remontu budynku Pokoje Królewskie na Jasnej Górze
w Częstochowie.

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

...Zapraszamy do współpracy.