.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
1993


Rok 1993

• Rozbudowa Publicznej szkoły podstawowej Nr 30 w Częstochowie o salę gimnastyczną
z zapleczem i dodatkowe pomieszczenia lekcyjne.

• Projekt fasady aluminiowo szklanej dla Banku Śląskiego w Krapkowicach.

• Ekspertyza techniczna zamku w Lublińcu.

• Projekt budowlany mleczarni PAK w Jaźwinie k/Częstochowy.

• Ekspertyza techniczna i projekt zabezpieczeń konstrukcji murowych Katedry Św. Rodziny
w Częstochowie. patrz foto

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

...Zapraszamy do współpracy.