.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
1995


Rok 1995

• Ekspertyza i projekt wzmocnień fundamentów i podłoża skalnego budynku Hospicjum
na Jasnej Górze w Częstochowie.

• Ekspertyza i projekt zadaszenia estakady suwnicowej na terenie zakładu Bruk
w Lisowie k / Częstochowy.

• Projekt konstrukcji stalowej budynku biurowego dla CF GOMMA POLAND
w Częstochowie

• Modernizacja Budynku Usługowo - mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 41a
w Częstochowie.

• Ekspertyza dwunawowej stalowej hali magazynowej na terenie Flora S.C. w Praszce.

• Osiedle mieszkaniowe SM Jura w Częstochowie. patrz foto

• Konstrukcja stalowa kościoła Bernardynów w Częstochowie. patrz foto

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.