.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
1998


Rok 1998

•  Przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja budynku pralni z częścią hotelową przy Domu Pielgrzyma w Częstochowie.

•  Ekspertyza techniczna budynku Muzeum Częstochowskiego przy Al. NMP 45a

•  Projekt budowlany renowacji i wzmocnień kurtyny północnej na Jasnej Górze
w Częstochowie.

•  Centrum Handlowe PRAKTIKER w Częstochowie - wejście główne.

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.