.....Ponad 14 lat naszej działalności ma swoje odzwierciedlenie na gospodarczej mapie regionu Częstochowskiego w postaci udziału w projektowaniu wielu znaczących i pomniejszych obiektów, zarówno przemysłowych jak i budownictwa ogólnego. Z najbardziej znaczących należy wymienić:

1992
1999


Rok 1999

•  Analiza statyczno i wytrzymałościowa wielonawowej hali produkcyjnej pod potrzeby zamocowania dodatkowych suwnic na terenie zakładów SABINÓW dla Energobudowy Opole. 348-1999

•  Centrum Handlowe Promenada w Częstochowie. patrz foto

•  Modernizacja Sali Maryjnej i Sali Pokutnej na Jasnej Górze w Cz-wie.

•  Promocyjne Centrum Telekomunikacji w Częstochowie.

•  Ekspertyza techniczna kościoła Opatrzności Bożej w Bielsku Białej.

* * *

.....Wykonano wiele mniejszych opracowań projektowych dotyczących kominów stalowych, nośnic rurociągów, nośnic taśmociągów, węzłów przesypowych, fasad czy świetlików. Prace związane z projektowaniem modernizacji lub przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących poprzedzane są stosownymi ekspertyzami, które określają kierunki i sposoby działań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych rozpatrując czynnik ekonomiczny.

.....Projektowanie nowych obiektów wykonywane jest w zakresie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. Wykonujemy również projekty wykonawcze /rysunki warsztatowe/ konstrukcji stalowych i żelbetowych na podstawie opracowań budowlanych wykonanych przez inne biura projektowe w kraju i za granicą.

.....Zapraszamy do współpracy.